Adatvédelmi tájékoztató

Az Purple Online Media Kft. tájékoztatja a https://szexegyedul.hu/ oldalon böngészőket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő: Purple Online Media Kft.

Az Purple Online Media Kft. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik. Az Purple Online Media Kft. adatkezelési gyakorlata kialakítása során messzemenőkig betartja a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit.

2. A kezelt adatok köre

Kapcsolati űrlap kitöltése esetén

  • név (kötelező)
  • email cím (kötelező)

Amennyiben az érdeklődő a formon keresztül kapcsolatba lép velünk, és ezekkel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Purple Online Media Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3. Az adatkezelés célja

A felhasználók által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat a Purple Online Media Kft. abból a célból kezeli, hogy a felhasználók számára kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosítson. Ez alapján az Purple Online Media Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

  • az érdeklődő számára a Purple Online Media Kft. válasz emailben reflektáljon azok kérésére
  • a Purple Online Media Kft. szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatást nyújtása e-mailen vagy hírlevelet küldjön
  • felhasználó elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen
  • piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja ahttps://szexegyedul.hu/ oldal felhasználói önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a form beküldésével kezdődik és a felhasználó törlési kérelméig vagy az értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. A honlap üzemeltetője

A https://szexegyedul.hu/ honlapot a Purple Online Media Kft. (székhely: 2144 Kerepes, Rózsavölgyi út 16., telefonszám: +36 70 6180 414 e-mail: info@purpleonlinemedia.eu) üzemelteti, a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

A Purple Online Media Kft. a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Purple Online Media Kft. informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Purple Online Media Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek az adatokat bejelentkezés után saját maguk szerkeszthetik és lehetőségük van a teljes regisztráció törlésére is. Továbbá az info@purpleonlinemedia.eu email címre megküldött levélben is kérhetik. A Purple Online Media Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket, ajánlatokat a Purple Online Media Kft. a info@szexegyedul.hu címekről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

8. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

9. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Purple Online Media Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Purple Online Media Kft. felelősséget nem vállal.

Ars poetica

Leszarja, hogy mit lehet és mit szabad, mert már őt is annyiszor vették semmibe. Élvezi az életet és leáll, megállapodik, ha van kiért - viszont nem ennyire egyszerű szakma ez a szingliség.

Van, amit nem lehet és nem is szabad erőltetni? Az Egy szingli férfi nem egy filozófus, ezért igazából ez sem érdekli. Edison is talált 4 ezer rossz megoldást a villanykörtére ... Neki is csak 4000 körtét kell becsavarnia? :O

További tartalmaink

A kulcsos hasonlat a strigulázás alapaja!?

A kulcsos hasonlat a strigulázás alapaja!?

Az Egy szingli férfi ebben a sorozatban a saját véleményét írja meg, néhol felhasznál külső hivatkozásokat, gondolatokat, véleményeket. Ezzel nem az a célja, hogy megmondja, hogy mit gondolj, hanem az, hogy végre TE is GONDOLKODJ és HASZNÁLD A FEJED. Nem minden fekete...

Monogámia, poligámia, szingliség vagy valami más?

Monogámia, poligámia, szingliség vagy valami más?

Az Egy szingli férfi eddig élete során monogám kapcsolatokban szerzett több, kevesebb tapasztalatot, amelyekben CSAK 1-szer került megcsalás közeli helyzetbe (fiatalság bolondság + Balatonpart + alkoholos befolyásoltság = nem mentség, ez sem). Szingliségből jeles,...

Hogyan lehet összeegyeztetni a különböző igényeket?

Hogyan lehet összeegyeztetni a különböző igényeket?

Az Egy szingli férfi alapvetően képes kompromisszumokra (vannak kivételes esetek amikor NEM, DE még ekkor is nyitott az együttműködésre) és arra is volt már példa, hogy sikerült elhagyni az egoját (HA nem is megalázkodott, DE átmenetileg kispadra ültette a nagyképű,...